Deadline nadert voor aanpassing statuten!

Bedrijfsbeheer

Vervelend? Overbodige kosten? Maar je kunt die verplichte aanpassing van je statuten ook zien als een gelegenheid om ze op maat te maken !
Zo kan je vennootschap voortaan beter functioneren, ook fiscaal !

Hier zijn enkele punten die daarvoor van belang kunnen zijn :

  • Éénhoofdigheid kan nu ook in de NV : Destijds was misschien een familielid of je accountant ook vennoot geworden. Die kan dan nu “geschrapt” worden.
  • Gemakkelijker aandelen overdragen : Ook bij de BV is er nu de keuze tussen openheid of beslotenheid van de vennootschap. De vroegere overdrachts-beperkingen zijn van aanvullend recht geworden, zodat deze enkel van toepassing zijn als die in je statuten blijven staan. Ze kunnen dus ook geschrapt of aangepast worden. Dat is zeker interessant in het kader van familiale opvolging.
  • Uittreding en uitsluiting : Er is de wettelijke geschillenregeling, maar daarnaast kan het dat een aandeelhouder vrijwillig uit de vennootschap wil treden of dat de algemene vergadering beslist om een aandeelhouder uit de vennootschap te sluiten. Zonder ruzie dus. Het bedrag om die persoon dan uit te kopen kan door de vennootschap betaald worden. Maar één en ander moet wel in de statuten voorzien zijn.
  • Meervoudig stemrecht : In het kader van een familiale opvolging zal behoud van controle meestal een aandachtspunt zijn. Daartoe kan nu in de statuten uitgewerkt worden dat bepaalde aandelen meer dan één stem hebben. Zo kunnen de kinderen wel de meeste aandelen krijgen zonder alle beslissingsmacht !
  • Afwijkende winstverdeling : De statuten kunnen nu ook voorzien dat de winst voor bepaalde aandelen meer is dan voor andere. Zo kun je voor jezelf de meeste winst voorbehouden.
  • Interimdividenden : Ook een BV kan nu interimdividenden uitkeren gedurende het lopende boekjaar. Maar ook hiervoor moeten de statuten aangepast worden !
  • Bestuur : Ook op dit vlak zijn er een aantal nieuwigheden zoals een opvolgingsregeling voor als je ernstig ziek wordt. Kortom, heel wat mogelijkheden om je statuten op maat geschikter te maken voor je vennootschap !

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024. 

Contacteer ons