Droevig Bizzpartner nieuws

Met pijn in het hart moeten wij u vandaag het droevige nieuws meedelen dat onze oprichter en meest gewaardeerde collega, Erik Wauters, vrijdag overleden is.

Wij begrijpen dat dit nieuws voor velen van u totaal onverwacht en zeer hard binnen komt. Het was namelijk Erik zijn uitdrukkelijke wens om zo weinig mogelijk in detail te gaan over zijn ziekte zodat hij deze in alle rust en sereniteit kon dragen , samen met zijn naaste familie en kennissen. Na een strijd van enkele maanden, waarin hij zowel voor ons als voor jullie toch trachtte beschikbaar te blijven waar mogelijk, heeft hij ons vrijdag verlaten.

Tot het laatste moment heeft Erik zich bekommerd over de toekomst van Bizzpartner, zijn levenswerk. Hij wou zo graag dat we onder deze naam, met dit team, zijn team, verder deden met wat hij ooit gestart heeft. Gelukkig hebben we dit nog kunnen bewerkstelligen voor zijn overlijden en met zijn goedkeuring. Onder leiding van Kevin Thielens zetten we zijn werk verder, zoals hij dit wou, in het kantoor dat hij zelf nog inrichtte.

Als Bizzpartner-team breekt er nu een periode aan waarop we dit verlies samen moeten verwerken. Uiteraard blijven we ter beschikking van u staan, maar dit momenteel uiteraard in een verweesde staat, alles een plaats gevend. Wij hopen op uw begrip in deze moeilijke periode voor ons kantoor en kijken desalniettemin toch vooruit naar een succesvolle verderzetting van de huidige samenwerking. 

U heeft de mogelijkheid om Erik een laatste groet te brengen op donderdag 24 november tussen 18u30 en 19u30 in de ruimtes van begrafenisonderneming Pues te Herent, Eikestraat 2.

U kan ook online uw medeleven betuigen via volgende link :  https://www.pues.be/condoleren/14742 

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op paasmaandag 1 april 2024. 

Contacteer ons