Fiscale hervorming

Fiscaal

De minister van financiën stelde recent zijn fiscale hervorming voor. Werken moet fiscaal aantrekkelijker worden en daarvoor worden een aantal tarieven in de personenbelasting verlaagd. Goed nieuws dus, maar natuurlijk zijn er compenserende maatregelen. Eerder werd het regime voor auteursrechten al hervormd. Het werd veel minder interessant gemaakt, als het voor uw activiteiten tenminste nog van toepassing is!

Nu wordt ook het systeem van optieplannen hervormd door het gebruik ervan te beperken tot bepaalde aandelen. Ook wordt de 80 % regel voor aanvullende pensioenen vervangen door een eenvoudigere berekening, wat negatief kan zijn voor hogere pensioenbedragen. Gratis ter beschikkingstelling van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel wordt voortaan berekend op het werkelijke voordeel. Voor beleggingen door vennootschappen komen er strictere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de DBI-vrijstelling. Een octrooi wordt in te toekomst meestal vereist vooor de innovatieaftrek.

Het is natuurlijk maar een voorstel maar het bouwt wel voort op het verslag van de Hoge Raad van Financiën en de visienota van Marc Delanote (aangesteld door de minister om de hervorming voor te bereiden). De inhoud van die documenten wordt in de politiek breed gedragen. Dat betekent dat er zeker een verlaging van de personenbelasting moet komen om werken aantrekkelijker te maken. Dat gaat natuurlijk over een grote groep mensen zodat er altijd een pak compenserende maategelen nodig zullen zijn. Te meer daar ons land zich geen budgettaire ontsporingen meer kan veroorloven!

Uit voormeld verslag en uit de visienota blijkt duidelijk dat de opbrengsten van roerende (aandelen en dergelijke) en onroerende goederen bij de laagste van Europa  zijn. Bijgevolg mag verwacht worden dat er vroeg of laat wel een belasting op meerwaarden van aandelen komt en dat de reële huuropbrengsten gaan belast worden. Compenserende maatregelen komen er sowieso!

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op paasmaandag 1 april 2024. 

Contacteer ons