Hoe komt u tot een bedrijfsstrategie?

Bedrijfsbeheer

Missie, vissie en strategie

Het startpunt voor de bepaling van uw strategie is uw visie, een soort droom. Zo had Bill Gates als visie een computer in elk huis en ieder kantoor.

U bent bv. een bouwbedrijf en wenst dat duurzaam en “groen” bouwen in de toekomst de norm wordt om zo bij te dragen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Uw missie wordt dan afgeleid van uw visie. De missie van uw bouwbedrijf zou dan kunnen zijn dat zij zich gaat toeleggen op duurzame én betaalbare bouwtechnieken om zo bij te dragen tot een duurzamere wereld.

Daaruit volgt dan een strategie. Een strategie is de uitwerking van de missie in tijd en ruimte. De missie wordt concreet uitgewerkt in een planning. Het bouwbedrijf zal bv. eerst twee maanden de tijd nemen om een studie te doen van de op de markt beschikbare duurzame bouwmaterialen.

Marketing & Sales afstemmen op uw strategie

In een volgende fase worden bepaalde materialen aangekocht en wordt een marketing en/of salesplan opgesteld om die te gebruiken in de lopende en toekomstige opdrachten.

Om de strategie echt specifiek te maken worden er operationele doelen vastgelegd. Het bouwbedrijf wil bv. over een jaar de helft van haar opdrachten met duurzame materialen uitgevoerd hebben.

Bij dit alles is het natuurlijk van groot belang dat u een goed zicht hebt op de huidige, ook financiële, toestand van uw bedrijf en tendensen kunt zien in de cijfers van de afgelopen jaren, naast een onafhankelijk klankbord om uw visie, missie en strategie te  ontwikkelen.

Hulp nodig bij uw bedrijfsstrategie? Neem contact op met BizzPartner!

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024. 

Contacteer ons