Uw familiebedrijf belastingvrij schenken

Fiscaal

Om bedrijfsleiders te stimuleren om na te denken over hun opvolging na hun overlijden bestaat er een vrijstelling van schenkbelasting voor het schenken van familiale ondernemingen en vennootschappen. Mocht een bedrijfsleider overlijden voor hij kan schenken dan bestaat er een verlaagd tarief in de erfbelasting.
 

De vrijstelling van schenkbelasting geldt enkel voor familiale ondernemingen of vennootschappen :

•             Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de schenker of zijn echtgenoot of samenwonende al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend (bv. een bakkerij die door de schenker als natuurlijk persoon wordt uitgebaat).

•             Een familiale vennootschap is een vennootschap waarin de activiteit van zo’n familiale onderneming gebeurt.

De vrijstelling is niet van toepassing op onroerende goederen die hoofzakelijk voor bewoning dienen.

Voor vennootschappen zijn er aantal participatie-voorwaarden (aantal stemrechten) die strikt nageleefd moeten worden.

De vrijstelling wordt niet zomaar verkregen maar moet via een speciale procedure aangevraagd worden. Na de schenking moet de activiteit nog minstens drie jaar voortgezet worden. De Vlaamse belastingdienst controleert één en ander, maar er kan op voorhand advies gevraagd worden. Wij kunnen u daar natuurlijk bij helpen !

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op paasmaandag 1 april 2024. 

Contacteer ons