Voorafbetalingen

Fiscaal

Ten laatste op 11 april moet uw eerste voorafbetaling toegekomen zijn op de rekening van de fiscus.

Voorafbetalingen voor vennootschappen zijn in principe verplicht. Als die niet of onvoldoende gebeuren riskeert u een belastingverhoging van 6,75 % (aanslagjaar 2024, inkosten 2023). Vennootschappen hebben geen recht op bonificaties.

Kleine vennootschappen zijn daartoe evenwel niet verplicht voor de eerste drie boekjaren. Kleine vennootschappen gaan niet meer dan één van de volgende criteria te boven: gemiddeld personeelsbestand van 50, jaaromzet 9.000.000 euro excl. BTW of balanstotaal van 4.500.000 euro.

Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en bedrijfsleiders doen ook best voorafbetalingen. Immers de vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetaling is geen aftrekbare bedrijfslast, maar een puur financiële last van 4,50 % (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).

Heeft u zich in 2021, 2022 of 2023 voor de eerste maal gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep? Dan kunt u een bonificatie of belastingvermindering krijgen. Voor de eerste voorafbetaling die nu voor 11 april moet gebeuren bedraagt die 3 %. Latere voorafbetalingen geven maar recht op lagere bonificaties van respectivelijk 2,5, 2 en 1,5 %.

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024. 

Contacteer ons