Hoe € 18.550,00 belastingvrij uit uw vennootschap halen?

Fiscaal

U heeft nog tot 1 januari 2024 de tijd om de statuten van uw vennootschap aan te passen aan het “nieuwe” wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar u kan er ook voor kiezen dat nu al te doen en zo gebruik te malen van de vele nieuwigheden. Een van de belangrijkste hervormingen betreft de omvorming van de BVBA in de nieuwe BV, die geen kapitaal (vereisten) meer kent.

Minimumkapitaal BVBA afgeschaft

Het minimumkapitaal van € 18.550 van de BVBA wordt dus afgeschaft en de BV zal ‘kapitaalloos’ zijn. De wetgever wil daarmee het gebruik van de BV als vennootschapsvorm stimuleren. Dat  (volstortte) kapitaal blijft dan wel staan op een “onbeschikbare reserve” maar mits bepaalde voorwaarden kan dat nadien wel belastingvrij uitgekeerd worden.

Dubbele uitkeringstest

Eén van de voorwaarden is een dubbele uitkeringstest, met name de nettoactief – en de liquidatietest. De nettoactieftest, ook wel balanstest genoemd, onderzoekt of het nettoactief van de vennootschap na de uitkering positief blijft en niet zal dalen onder de wettelijk opgelegde drempel.

De liquidatietest controleert of de vennootschap van de uitkering in staat zal zijn haar schulden in te lossen naarmate die opeisbaar worden over een periode van minimum 12 maanden.

Meer info hierover? Neem contact op met BizzPartner!

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op paasmaandag 1 april 2024. 

Contacteer ons